lekarz

Neuropsycholog - czym się zajmuje?

Psychologia zawsze szła w parze z badaniem procesów psychicznych i sposobów zachowania się człowieka. To neuropsychologia, Co więcej, istnieją osoby, które są ściśle związane z tymi zachowaniami, ponieważ na co dzień zajmują się ich analizą oraz różnorodnymi zaburzeniami w tym obszarze. Czym zajmuje się neuropsycholog?

Czym jest neuropsychologia?

Pierwsze co przychodzi nam na myśl, gdy słyszymy o tego typu zawodzie to pytanie "co to jest neuropsychologia?”.

Jest to specjalność odpowiedzialna za ocenę, diagnozowanie oraz oferowanie leczenia poznawczych, psychologicznych, emocjonalnych lub behawioralnych następstw spowodowanych po urazie, uszkodzeniu bądź nieprawidłowym funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego.

Zagłębia się w bardziej biologiczną stronę psychologii i przygląda się związkom między mózgiem a ludzkim zachowaniem. Dzięki tej dziedzinie badań udało się zrozumieć procesy mózgowe związane ze zmianami m.in. w języku, percepcji czy pamięci.

Ta część psychologii jest bardzo ważna, ponieważ pozwala nam zrozumieć, jak uszkodzenia mózgu wpływają na człowieka na co dzień. Zadania, które wykonujemy, często są zakłócane przez usterkę w obrębie naszego centralnego układu nerwowego. Wtedy coś tak prostego, jak rozpoznanie twarzy osoby staje się wyzwaniem.

Neuropsycholog - czym się zajmuje?

Neuropsycholog w Warszawie zajmuje się oceną, diagnozowaniem i leczeniem wszystkich tych schorzeń, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy lub funkcje psychiczne mózgu. Innymi słowy, zajmuje się analizą funkcjonowania mózgowia oraz procesów poznawczych.

Do wykonywania tej pracy niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia m.in. z zakresu neurorehabilitacji, anatomii mózgu oraz tego, jakie choroby mogą dotyczyć mózgowia. Procesy psychologiczne, z którymi pracuje neuropsycholog to pamięć, uczenie się, percepcja, język, myślenie, uwaga, koncentracja itp. Dzięki temu można wykryć ewentualne problemy z zapamiętywaniem, nastrojem pacjenta czy trudnościami w nauce.

Czym się zajmuje neuropsycholog? Pierwszą rzeczą, jaką robi ten specjalista, gdy pacjent przychodzi do jego gabinetu, jest przeprowadzenie oceny neuropsychologicznej, aby móc rozpoznać, czy dana osoba cierpi na uszkodzenie mózgu. W tym celu bada się zdolności poznawcze, aby określić, które z nich zawodzą. Dzięki temu może również wykluczyć pewne defekty mózgowia oraz dowiedzieć się, czy objawy prezentowane przez pacjenta związane są z problemem natury biologicznej, czy też mają inny charakter.

Ocena neuropsychologiczna może być stosowana w różnych przypadkach: do wykrywania uszkodzeń funkcji mózgu spowodowanych udarem, do badania schorzeń zwyrodnieniowych, takich jak choroba Parkinsona lub w przypadku choroby Alzheimera, gdzie zaburzona jest pamięć. To tylko niektóre z celów oceny, które może przeprowadzić neuropsycholog. W rzeczywistości jego praca ma tyle samo zastosowań, co w przypadku psychologa.

Techniki stosowane przez neuropsychologa

Istnieje szereg technik i procedur, które musi stosować neuropsycholog, aby przeanalizować aktualny stan pacjenta. Wśród nich najczęściej stosowane są:

  • wywiad z pacjentem i członkami rodziny - dostarcza informacji o historii bliskich oraz zmiennych takich jak wiek, sytuacja zawodowa, wzorce zachowań, osobowość. Przeprowadzenie wywiadu zarówno z pacjentem, jak i jego rodziną pozwala na uzyskanie dwóch punktów widzenia na dany temat oraz poznanie poziomu samowiedzy chorego;
  • techniki neuroobrazowania - niektóre z nich to CT, MRI, SPECT, PET lub fMRI. Dzięki temu znacznie łatwiej jest wykryć, gdzie znajduje się zmiana chorobowa. Stają się również narzędziem do monitorowania rozwoju pacjenta, a także do jego kontroli;
  • ocena neuropsychologiczna - w tej fazie stosuje się różne techniki i testy, takie jak test orientacji Christensena czy krótki test uwagi (B.T.A.). Celem jest uzyskanie informacji na temat orientacji czasowo-przestrzennej, uwagi oraz koncentracji, koordynacji, zdolności wzrokowo-przestrzennych, pamięci, języka, rozumowania czy funkcjonowania.

Jakie są rodzaje neuropsychologii?

  • dziecięca - w dzisiejszych czasach możemy zaobserwować, jak coraz więcej dzieci ma trudności z koncentracją, czytaniem lub ich proces dojrzewania nie jest taki sam jak u innych. Może to być spowodowane zaburzeniami rozwojowymi i być leczone przez neuropsychologa;
  • dorosłych - w tym rodzaju neuropsychologii bada się skutki urazowego uszkodzenia mózgu, udaru lub choroby neurodegeneracyjnej. Są one leczone tak, aby defekty nie powiększały się lub, aby nie rozszerzały się na kolejne obszary;
  • w wieku podeszłym - to rodzaj, na który obserwuje się rosnące zapotrzebowanie, ponieważ coraz więcej osób starszych martwi się utratą pamięci i szuka metod zapobiegania jej degeneracji.