Twój ulubiony blog!

Urządzenia kontrolno-pomiarowe – czym są?

Urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane są bardzo szeroko w różnych dziedzinach nauki i techniki, a także w wielu gałęziach przemysłu, jak energetyczna, ciepłownicza, gazownicza, spożywcza, chemiczna, farmaceutyczna bądź samochodowa, Znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie precyzyjne kontrole czy pomiary są niezbędne i kluczowe dla bezpieczeństwa pracowników, a także procesów technologicznych. Dzięki specjalistycznym przyrządom oraz miernikom możliwe są pomiary ciśnienia, temperatury czy wilgotności. Zbiory odpowiednich specjalistycznych urządzeń składają się na kompleksowe systemy kontrolno – pomiarowe, dzięki którym możliwe jest otrzymanie pełnej informacji dzięki wykonaniu szeregu badań.

 

Urządzenia kontrolno-pomiarowe

Stosowanie odpowiednich urządzeń pomiarowo-kontrolnych umożliwia pomiar temperatury, ciśnienia, natężenia i barwy światła, przepływu, cech gazów oraz cieczy, pozycji i wymiarów, siły, wibracji, częstotliwości, radiacji, a także pomiarów elektrycznych, energetycznych czy magnetycznych. Wiele urządzeń używanych jest w szczególnych warunkach pracy, jak zapylenie, wstrząsy, wysoka temperatura, bądź sterylność. Wymagają wtedy większego stopnia ochrony, rozwiązań specjalnych czy stosowania materiałów zgodnych z branżowymi normami.

Urządzenia kontrolno-pomiarowe dzieli się na:

  • mierniki – przyrządy pomiarowe pozwalające określić wartość mierzonej wielkości (np. woltomierz, amperomierz, galwanometr czy uniwersalny multimetr),
  • rejestratory – urządzenia służące do zapisu, archiwizacji i prezentacji zebranych parametrów w danym czasie, np. temperatury, ciśnienia, wilgotności (rejestratory z zapisem danych na taśmie papierowej, np. badania EKG, EEG, rejestratory z cyfrowym zapisem danych),
  • charakterografy – urządzenia elektroniczne służące do przeprowadzenia szybkich pomiarów, umożliwiające wyznaczenie charakterystyk mierzonego elementu i jego obserwację na ekranie urządzenia (np. wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów półprzewodnikowych),
  • detektory – urządzenie służące do wykrywania (detekcji), a czasem również rejestracji zjawisk oraz parametrów fizycznych sygnałów. Stosuje się je, gdy badany sygnał nie może być zarejestrowany bezpośrednio i musi zostać zamieniony na inną formę umożliwiającą obserwację bądź rejestrację (detektory cząstek, promieniowania elektromagnetycznego, zmiany składu chemicznego bądź zmian parametrów fizycznych).

Systemy kontrolno-pomiarowe

Systemy pomiarowo – kontrolne stosuje się w przemyśle do automatyzacji procesów technologicznych. Są niezbędne praktycznie każdym procesie produkcyjnym. Zapewniają wysoką jakość i oszczędność w przemyśle. Dzięki nim możliwe jest stałe nadzorowanie np. wymiarów wykonywanych elementów.

Na systemy pomiarowo – kontrolne składają się całe zespoły jednostek funkcjonalnych objęte wspólnym sterowaniem. Ich cechą charakterystyczną jest algorytmizacja procesów pomiarowych oraz współdziałanie wszystkich urządzeń i oprogramowania. Współcześnie można zaobserwować tendencję do rozbudowy oprogramowania systemów, a także redukcji części sprzętowej. W systemach na ogół stosuje się dużą ilość wszelkiego rodzaju czujników. Rozmieszczone na całym kontrolowanym obiekcie zbierają z otoczenia wszelkie sygnały. Wszystkie urządzenia pomiarowe są połączone z serwerem poprzez interfejs. Bardzo ważna jest odpowiednia akwizycja i przetworzenie sygnałów.

Jedną z podstawowych różnic między klasycznymi urządzeniami kontrolno-pomiarowymi a systemami kontrolno-pomiarowymi jest fakt, że w tym drugim obszarze podstawą funkcjonowania jest oprogramowanie. Coraz częściej systemy wyposażone są w bezprzewodową komunikację do przesyłania i analizowania wyników online. Nowość stanowią technologie chmurowe służące do przechowywania, a także zarządzania danymi, zwłaszcza w dużych systemach. Projektowanie oraz programowanie systemów kontrolno-pomiarowych wymaga specjalistycznych umiejętności, dlatego jest cenione w wielu gałęziach przemysłu.

Sprawdź również

papier ścierny

Na czym polega technologia obróbki wibrościernej?

Obróbka wibrościerna to nowoczesna metoda wykorzystywana do wykańczania różnorodnych powierzchni, która swoimi licznymi korzyściami znacznie przewyższa dawniej stosowane technologie. Z powodzeniem zastosujemy ją do metali,

Co to jest power box?

W dzisiejszych czasach, zasilanie jest nieodzownym elementem naszego codziennego życia. Wiele urządzeń, które używamy na co dzień, takich jak telewizory, lodówki, a nawet smartfony, wymagają