praca

Wdrożenie ISO 27001 - krok po kroku

Normy ISO definiują wiele procesów zachodzących w przedsiębiorstwach i dążą do standaryzacji poszczególnych działań, co owocuje zwiększeniem efektywności, jasności i rzetelności. Certyfikaty są także potwierdzeniem kompetencji podmiotów, dlatego tak wiele z nich wykonuje wdrożenia. ISO 27001 jest normą przede wszystkim uniwersalną, ponieważ jest wskazana dla działalności z wielu branż. Czym jest ISO 27001 i jak wygląda wdrożenie?

ISO 27001 - co to jest?

Standardy ISO są obecne na całym świecie, a międzynarodowe normy ułatwiają współpracę między podmiotami i niejako potwierdzają ich kompetencje. Oczywiście, normy są wskazane zarówno przedsiębiorstwom, ale też publicznym organom, organizacjom pozarządowym etc. Dlaczego jednak warto postawić na ISO 27001? Norma dotyczy międzynarodowego standardu opisującego najlepsze praktyki w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Szczególnie istotne w tym przypadku jest zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego. W wielu przypadkach wdrożenie zajmuje stosunkowo sporo czasu, dlatego dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy usług firm konsultingowych.

Jak uzyskać certyfikat ISO 27001? Wdrożenie ISO 27001

Wdrożenie ISO 27001, ale też wszystkich innych norm, opiera się na tych samych zasadach. Mówiąc ogólnie, sprawdza się zgodność działań i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w odniesieniu do zapisów w konkretnej normie. Dzięki temu można mieć pewność otrzymania odpowiednich efektów, które zwiększą rzetelność pracy podmiotu.

Jak uzyskać ISO 27001?

Certyfikacja ISO 27001 jest poprzedzona audytem, który może zostać wykonany przez osobę do tego wyznaczoną spośród kadry, jednak znacznie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy ekspertów z przedsiębiorstw konsultingowych. Audyt powinien być wykonany z wyjątkową precyzją. Konieczne jest rozpoznanie sytuacji w organizacji, a także zrozumienie zachodzących w niej procesów. Specjalista sporządzi inwentaryzację i przeanalizuje ryzyka mogące wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo informacji. Kolejnym etapem jest zaprojektowanie nowych procedur oraz wdrożenie ich do organizacji, cały czas mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa informacji, nie tylko pod kątem zgodności z normą ISO 27001, ale też od strony praktycznej.

Dopiero po wprowadzeniu zmian można przejść do certyfikacji ISO 27001, podczas której ekspert będzie wspierał organizację i przygotuje ją do wizyty zewnętrznego specjalisty, mającego uprawnienia do nadania certyfikatu. To jednak nie koniec, ponieważ działania powinny mieć przełożenie w rzeczywistości, dlatego uzyskanie przez organizację certyfikatu jest często niewystarczające, by system zarządzania bezpieczeństwem informacji działał prawidłowo. Mianowicie, warto zatroszczyć się o szkolenia dla pracowników, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Najlepiej, kiedy szkolenia i warsztaty są prowadzone przez zespół wdrożeniowy oraz audytorów.

Certyfikacja ISO 27001 powinna być dopasowana do predyspozycji i indywidualnych cech danej organizacji, dlatego elastyczność oraz profesjonalizm audytora i zespołu wdrożeniowego są szczególnie istotne.

Ile kosztuje wdrożenie ISO 27001?

Koszty uzyskania certyfikatu ISO 27001 są trudne do obliczenia. Przede wszystkim nie wiadomo, jak duże zmiany będą potrzebne. W niektórych przypadkach wystarczy wykonanie audytu oraz zgłoszenie organizacji do otrzymania certyfikatu, bez większych zmian wymagających wdrożenia. Z drugiej strony może się okazać, że należy podjąć naprawdę wiele działań, skorzystać z nowoczesnych systemów informatycznych etc. Kolejnym kosztem jest oczywiście również opłacenie specjalistów zajmujących się audytem, tworzeniem indywidualnych rekomendacji oraz pomocą w zakresie wdrożeń.

ISO 27001 to norma, dzięki której przedsiębiorstwo może spełnić więcej wymogów przetargowych, zdobyć większe zaufanie interesariuszy oraz klientów czy zwyczajnie wyeliminować ryzyka pojawiające się w organizacji.