Twój ulubiony blog!

Czym radcy prawni różnią się od adwokatów?

Mecenas, adwokat, radca, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, mnogość pojęć natychmiast przytłacza. Na  pierwszy rzut oka, dla osób, które nie spędzają każdego dnia w środowisku prawniczym, zawody te mogą wydawać się tożsame. Zakres obowiązków, potrzebne wykształcenia i świadczone usługi wydają się być dokładnie takie same dla przedstawicieli zarówno adwokatów, jak i radców prawnych z Lublina. Jednak wchodząc w szczegóły problem okazuje się być bardziej skomplikowany. Z tego artykułu dowiesz się, jaka jest różnica pomiędzy adwokatami a radcami prawnymi w Lublinie. Czy istnieją inne różnice niż ta, rzucająca się na pierwszy rzut oka różnica w kolorze żabotu przy todze? 

Podstawa prawna i wynikające z niej różnice

Specyfika zawodu adwokatów i radców prawnych jest regulowana w różnych ustawach. Jedyna różnica dotyczy kwestii, na podstawie której z umów poszczególni przedstawiciele tych zawodów mogą być zatrudniani. Radca prawny w Lublinie może zostać zatrudniony na umowę o pracę. Adwokat może być zatrudniony jedynie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Różnice pomiędzy adwokatem a radcą prawnym występowały raczej w praktyce przed zmianą przepisów z lipca 2015 r. Wówczas radcowie prawni byli w Lublinie zatrudniani np. w podmiotach gospodarczych czy placówkach bankowych. Jeszcze w latach 60 czy 70 ubiegłego wieku, radcy prawni pracowali głównie w placówkach państwowych. Z dniem 1 lipca 2015 r. różnica w uprawnieniach została zatarta, ponieważ do 30 czerwca 2015 r. radcowie prawni nie mogli występować w roli obrońcy w sprawach karnych czy karnoskarbowych. Obecnie mogą, chyba że świadczą usługi na podstawie umowy o pracę. 

Wykształcenie 

Z punktu widzenia czysto formalnego, edukacja adwokata i radcy prawnego jest identyczna. Po ukończeniu 5 letnich studiów prawniczych, magister prawa, aby móc pracować w zawodzie i reprezentować przyszłych mocodawców, musi wybrać jedną z możliwych aplikacji. W Polsce możliwe do wyboru są aplikacje: notarialna, kuratorska, sędziowska, prokuratorska, legislacyjna i interesujące dla nas adwokacka i radcowska. Obie trwają tak samo po 3 lata, a po ich zakończeniu należy zdać egzamin zawodowy. Po tym adwokaci mogą wystąpić z wnioskiem o wpis na listę adwokatów, a radcowie prawni z Lublina o wpis na listę radców prawnych. 

Prawo karne też, czy tylko cywilne?

W przypadku zatrudnienia radcy prawnego w Lublinie na umowę o pracę nie może on występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Wyjątek od tej reguły dotyczy pracowników naukowych. Od lipca 2015 r. przepisy za sprawą wieloletnich starań samorządu radców prawnych zostały zmienione, w taki sposób, że uprawnienia do występowania w charakterze obrońcy zostały zrównane dla adwokatów i dla radców prawnych z Lublina niezależnie od gałęzi prawa, do której dana sprawa należy.

 

Możliwe połączenie?

Jak widać zawody te są prawie identyczne, nie ma już żadnych różnic w uprawnieniach. Taki stan rzeczy jest dosyć wyjątkowy patrząc na mapę Europy, gdzie nie występuje podział na 2 tak do siebie zbliżone zawody, jak adwokat i radca prawny z Lublina. Po zatarciu różnic występujących do 2015 r. coraz częściej można usłyszeć pomysły zakładające połączenie tych dwóch grup zawodowych w jedną. 

Sprawdź również

Jak utrzymać ładny zapach w łazience?

Każdego dnia, gdy przekraczamy próg łazienki, oczekujemy przyjemnego i świeżego zapachu. Niezależnie od tego, czy jest to poranna toaleta, relaksująca kąpiel po pracy, czy szybki