Ubezpieczenie używanego samochodu

Ubezpieczenie używanego samochodu - na co zwrócić uwagę

Zakup samochodu z drugiej ręki to dla wielu z nas najbardziej opłacalna opcja. Warto jednak przy tej okazji zastanowić się nad kwestiami obowiązkowymi, jak ubezpieczenie komunikacyjne, wynikającymi z takiego zakupu. Podpowiadamy, jak wygląda kwestia ubezpieczenia OC po zakupie samochodu używanego oraz co z pozostałymi opcjami. 

Ubezpieczenie używanego samochodu

Polisa odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowa i przypisana do konkretnego auta, a nie do jego właściciela. Wynika z tego, że po dokonaniu sprzedaży, przechodzi ona na nabywcę pojazdu. Jednak zgodnie z wprowadzonymi w 2012 roku przepisami ubezpieczenie OC w tym konkretnie przypadku nie jest automatycznie przedłużane, co w teorii pozwala uniknąć podwójnego OC.

A co w praktyce oznacza to dla nowych właścicieli? Eksperci przekonują, że po zakupie auta z drugiej ręki możemy korzystać z OC poprzedniego właściciela aż do momentu wygaśnięcia polisy. Bardzo istotna jest jednak kwestia opłacenia składki ubezpieczenia używanego samochodu. Jeżeli pierwotny właściciel auta ubezpieczył je np. w styczniu, ale zapłacił jedynie połowę składki, to OC będzie ważne do grudnia, ale od czerwca składka do zapłaty będzie wymagana już od nas jako nowego właściciela.

Automatyczne przedłużenie OC a kupno używanego samochodu

Tylko polisa od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, która jest w posiadaniu tego samego właściciela przez całe 12 miesięcy, odnowi się automatycznie. Ubezpieczenie OC po zakupie samochodu używanego, czyli właśnie takie, które „zmienia właściciela” w trakcie trwania polisy, nie przedłuża się automatycznie. Warto jednak wiedzieć, że nabywca samochodu ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę ubezpieczenia zawartą przez poprzedniego właściciela. Ma jednak obowiązek natychmiastowo ubezpieczyć samochód w innym towarzystwie.

Ubezpieczenie OC samochodu

Sprawdź ofertę ubezpieczeń OC na: https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-oc/

Jak dostać zwrot niewykorzystanych środków po sprzedaży auta?

Polisę można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed wygaśnięciem dotychczas obowiązującej polisy. W przypadku wysyłania wypowiedzenia pocztą decydująca jest data stempla pocztowego.

Warto wspomnieć o tym, że osoba sprzedająca ma możliwość odzyskania części składki. Wystarczy w umowie kupna-sprzedaży zawrzeć punkt, który w sposób jasny określa, że kupujący bezpośrednio po podpisaniu umowy wypowie polisę i zawrze nową. W takim wypadku można otrzymać zwrot niewykorzystanych pieniędzy. 

Ubezpieczenie OC po kupnie używanego samochodu 

Wiemy już, że polisę od odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych możesz zachować aż do jej wygaśnięcia. A co z pozostałymi ubezpieczeniami po kupnie używanego samochodu? Zarówno ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jak i Assistance czy Autocasco wygasają w momencie, kiedy samochód zostaje sprzedany. Zwrot kosztów powinien nastąpić automatycznie.

Oczywiście nowy właściciel auta ma możliwość zakupu polisy na własną rękę w takim kształcie, w jakim jest dla niego najbardziej odpowiedni. 

Ubezpieczenie po kupnie używanego samochodu – o czym  trzeba pamiętać? 

Jeszcze przed zakupem używanego auta warto pamiętać o kwestii ubezpieczenia. O ile ubezpieczenie OC po kupnie samochodu używanego nie wygasa, o tyle o wszystkie inne polisy kupujący musi zatroszczyć się na własną rękę.

Co ważne, po podpisaniu umowy nowy właściciel auta może zrezygnować z ubezpieczenia zbywcy i wybrać korzystniejszą dla siebie polisę. Może okazać się, że inne towarzystwo proponuje korzystniejsze finansowo rozwiązanie niż ubezpieczenie wykupione przez poprzedniego właściciela. Jeszcze przed zakupem auta warto rozeznać się w ofertach ubezpieczenia OC, pakietów OC/AC i innych usług dodatkowych.

źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/T/D20031152L.pdf