Wszystko co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniach!

Ubezpieczenie używanego samochodu – na co zwrócić uwagę

Zakup samochodu z drugiej ręki to dla wielu z nas najbardziej opłacalna opcja. Warto jednak przy tej okazji zastanowić się nad kwestiami obowiązkowymi, jak ubezpieczenie komunikacyjne, wynikającymi z takiego zakupu. Podpowiadamy, jak wygląda kwestia ubezpieczenia OC po zakupie samochodu używanego oraz co z pozostałymi opcjami. 

Ubezpieczenie używanego samochodu

Polisa odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowa i przypisana do konkretnego auta, a nie do jego właściciela. Wynika z tego, że po dokonaniu sprzedaży, przechodzi ona na nabywcę pojazdu. Jednak zgodnie z wprowadzonymi w 2012 roku przepisami ubezpieczenie OC w tym konkretnie przypadku nie jest automatycznie przedłużane, co w teorii pozwala uniknąć podwójnego OC.

A co w praktyce oznacza to dla nowych właścicieli? Eksperci przekonują, że po zakupie auta z drugiej ręki możemy korzystać z OC poprzedniego właściciela aż do momentu wygaśnięcia polisy. Bardzo istotna jest jednak kwestia opłacenia składki ubezpieczenia używanego samochodu. Jeżeli pierwotny właściciel auta ubezpieczył je np. w styczniu, ale zapłacił jedynie połowę składki, to OC będzie ważne do grudnia, ale od czerwca składka do zapłaty będzie wymagana już od nas jako nowego właściciela.

Automatyczne przedłużenie OC a kupno używanego samochodu

Tylko polisa od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, która jest w posiadaniu tego samego właściciela przez całe 12 miesięcy, odnowi się automatycznie. Ubezpieczenie OC po zakupie samochodu używanego, czyli właśnie takie, które „zmienia właściciela” w trakcie trwania polisy, nie przedłuża się automatycznie. Warto jednak wiedzieć, że nabywca samochodu ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę ubezpieczenia zawartą przez poprzedniego właściciela. Ma jednak obowiązek natychmiastowo ubezpieczyć samochód w innym towarzystwie.

Ubezpieczenie OC samochodu

Sprawdź ofertę ubezpieczeń OC na: https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-oc/

Jak dostać zwrot niewykorzystanych środków po sprzedaży auta?

Polisę można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed wygaśnięciem dotychczas obowiązującej polisy. W przypadku wysyłania wypowiedzenia pocztą decydująca jest data stempla pocztowego.

Warto wspomnieć o tym, że osoba sprzedająca ma możliwość odzyskania części składki. Wystarczy w umowie kupna-sprzedaży zawrzeć punkt, który w sposób jasny określa, że kupujący bezpośrednio po podpisaniu umowy wypowie polisę i zawrze nową. W takim wypadku można otrzymać zwrot niewykorzystanych pieniędzy. 

Ubezpieczenie OC po kupnie używanego samochodu 

Wiemy już, że polisę od odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych możesz zachować aż do jej wygaśnięcia. A co z pozostałymi ubezpieczeniami po kupnie używanego samochodu? Zarówno ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jak i Assistance czy Autocasco wygasają w momencie, kiedy samochód zostaje sprzedany. Zwrot kosztów powinien nastąpić automatycznie.

Oczywiście nowy właściciel auta ma możliwość zakupu polisy na własną rękę w takim kształcie, w jakim jest dla niego najbardziej odpowiedni. 

Ubezpieczenie po kupnie używanego samochodu – o czym  trzeba pamiętać? 

Jeszcze przed zakupem używanego auta warto pamiętać o kwestii ubezpieczenia. O ile ubezpieczenie OC po kupnie samochodu używanego nie wygasa, o tyle o wszystkie inne polisy kupujący musi zatroszczyć się na własną rękę.

Co ważne, po podpisaniu umowy nowy właściciel auta może zrezygnować z ubezpieczenia zbywcy i wybrać korzystniejszą dla siebie polisę. Może okazać się, że inne towarzystwo proponuje korzystniejsze finansowo rozwiązanie niż ubezpieczenie wykupione przez poprzedniego właściciela. Jeszcze przed zakupem auta warto rozeznać się w ofertach ubezpieczenia OC, pakietów OC/AC i innych usług dodatkowych.

źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/T/D20031152L.pdf


Artykuły

Stłuczka na parkingu - co zrobić

Stłuczka na parkingu – co zrobić

Stłuczki na parkingach zdarzają się bardzo często. Dochodzi do nich zazwyczaj w najmniej odpowiednim momencie, a usuwanie ich przykrych konsekwencji może trwać długo. Przyczyną stłuczki

Ubezpieczenie samochodu od kradzieży

Czy warto ubezpieczyć samochód od kradzieży?

Każdy właściciel samochodu ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, w skrócie OC. Ubezpieczenie OC zapewnia wypłatę osobom trzecim za szkody przez  nas

Tymczasowe tablice rejestracyjne

Tymczasowe tablice rejestracyjne a OC

Według polskich przepisów pojazd nie może zostać dopuszczony do ruchu, jeśli nie posiada tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, ważnego przeglądu technicznego oraz wykupionej polisy OC.