ubezpieczenie oc samochodu

Co z moją polisą OC po sprzedaży auta?

Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC zawierana jest na okres 12 miesięcy. Może zdarzyć się jednak tak, że w trakcie jej trwania postanowisz sprzedać swój samochód. Co wówczas dzieje się z polisą? Czy musisz przekazać ją nabywcy? Kiedy możesz otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres? Postanowiliśmy nieco przybliżyć ten temat.

Czy OC przechodzi na nowego właściciela?

Jako właściciel musisz być świadomy tego, że po sprzedaży samochodu Twoim obowiązkiem jest przekazanie ubezpieczenia OC nabywcy. Nie ma tutaj znaczenia, ile czasu zostało do końca okresu ubezpieczenia, czy polisa została opłacona przez Ciebie w całości, czy też zakupiona na raty. Fakt zbycia pojazdu musisz zgłosić online, e-mailem lub na piśmie w towarzystwie ubezpieczeniowym do 14 dni od momentu sprzedaży pojazdu. Możesz po prostu przekazać ubezpieczycielowi kopię umowy kupna-sprzedaży, która zawiera wszystkie niezbędne dane. Jeżeli tego nie dokonasz, wówczas możesz narazić się na konieczność zapłaty kolejnej raty lub składki. Możesz także zostać zaraportowany do UFG jako właściciel pojazdu, który wziął udział w szkodzie, a co za tym idzie, wpłynie na Twoją historię ubezpieczenia.

Sprzedałem auto – co z OC?

Czy to oznacza, że ubezpieczenie OC zawsze przechodzi na nowego właściciela? Tak, zawsze przechodzi, przy czym nabywca w tej sytuacji ma dwie możliwości.

Pierwszą opcją jest kontynuowanie przekazanego mu ubezpieczenia i korzystanie z polisy do końca okresu, na jaki została wystawiona. W tej sytuacji zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki, uwzględniając ewentualne zniżki lub zwyżki przysługujące nowemu właścicielowi. Jeżeli miałeś ubezpieczenie zakupione na raty, wówczas kolejne składki opłacane są już przez nowego właściciela (o ile oczywiście poinformowałeś zakład ubezpieczeń o zbyciu pojazdu).

Drugą możliwością jest wypowiedzenie umowy przez kupującego i zakup polisy w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. W takim przypadku będzie Ci przysługiwał zwrot składki za niewykorzystany okres, liczony od dnia rozwiązania umowy do ostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Nowy właściciel musi być jednak świadomy tego, że powinien najpierw nabyć nowe ubezpieczenie, a dopiero później złożyć wypowiedzenie.

Co z polisą OC po sprzedaży auta?

Bardzo ważną kwestią jest również to, że ubezpieczenie OC, które nabywca od nas „przejął”, nie odnawia się automatycznie i warto o tym nabywcę poinformować. Nowy właściciel zobligowany będzie do samodzielnego wykupienia nowej polisy, ponieważ w przeciwnym razie może narazić się na surową karę. Ty z kolei, jako sprzedający, nie musisz się martwić, że będziesz zmuszony do zapłaty składki za nowy okres ubezpieczenia – to już będzie obowiązek nowego właściciela.

Kwestię co z polisą OC po sprzedaży auta najlepiej ustalić wspólnie z kupcem w momencie podpisywania umowy kupna i sprzedaży. Warto wszelkie ustalenia uwzględnić na piśmie, żeby nie było z tego tytułu przykrych niespodzianek. Jeżeli wiesz, że będzie przysługiwał Ci spory zwrot składki, warto poprosić nowego właściciela o to, żeby wypowiedział dotychczasową polisę. Jeżeli planujesz sprzedaż auta, to możesz również zakupić ubezpieczenie OC na raty, wówczas nie będziesz musiał płacić jednorazowo dużej kwoty. W przypadku, gdy nabywca nie będzie chciał składać wypowiedzenia, to obowiązek zapłaty kolejnych rat będzie jego obowiązkiem.

Sprawdź także: Co dzieje się z polisą OC, kiedy sprzedajesz auto?