Ubezpieczenie OC - co to jest i co obejmuje

Ubezpieczenie OC - co to jest i co obejmuje?

Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez samochodu, czemu nie można się dziwić. Ten środek lokomocji umożliwia wygodne przemieszczanie się, jednak jego posiadanie wiąże się także z obowiązkiem zrobienia prawa jazdy i wykupienia polisy. Co to jest ubezpieczenie OC, co obejmuje i ile kosztuje? 

Co to jest OC? 

Polisa OC to ubezpieczenie samochodu, które ma za zadanie chronić majątek kierujących w kontekście odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobie trzeciej zarówno podczas ruchu, jak i postoju pojazdu. Co szczególnie ważne, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a poruszanie się autem nie posiadając go, jest nielegalne i może wiązać się z koniecznością pokrycia kosztów wyrządzonej szkody z własnej kieszeni, a także nałożeniem na właściciela niemałych kar.

Co obejmuje ubezpieczenie OC?

Zastanawiając się, co to jest oc, warto pochylić się nad zagadnieniem co obejmuje ubezpieczenie OC samochodu. Polisa ma za zadanie chronić majątek kierującego. Oznacza to, że w razie spowodowanego przez niego wypadku lub kolizji nie on zapłaci poszkodowanym osobom trzecim, ale zrobi to ubezpieczyciel. W przeciwieństwie do innych polis, ubezpieczenie OC posiada zawsze ten sam zakres.

Suma gwarancyjna w kontekście ubezpieczenia OC wynosi 5 210 000 euro w sytuacji szkody na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na ilość poszkodowanych. Suma polisy wynosi również 1 050 000 euro za szkody w mieniu, również odnosząc się do jednego zdarzenia niezależnie od liczby poszkodowanych. Jeśli naprawa szkody przekroczy te sumy, to posiadacz pojazdu odpowie za nią sam.

Sprawdź również, jak napisać oświadczenie o kolizji oraz jak powinna wyglądać umowa kupna-sprzedaży auta.

Ubezpieczenie OC co to jest

Tak więc bez ubezpieczenia OC winny kolizji nie tylko musiałby pokryć koszty naprawy pojazdu poszkodowanego, ale też ewentualnie zapłacić za leczenie i zadośćuczynienie. Kwoty te mogą sięgać nawet kilku milionów złotych. Z tego powodu zarówno w Polsce, jak i wielu innych krajach opisywana polisa jest obowiązkowa. W niektórych krajach też limity odpowiedzialności są zdecydowanie wyższe, a kwestia tego, co obejmuje ubezpieczenie oc, zależy od przepisów obowiązujących w danym państwie. 

Co istotne, ubezpieczenie OC jest kupowane na samochód, nie na osobę. Jest to związane z faktem, iż danym pojazdem mogą kierować różne osoby. Chodzi oczywiście nie tylko o auta, ale także motocykle i pojazdy.

Polisa OC - jak długo jest ważna?

OC samochodu kupowane jest na rok, jednak po tym okresie automatycznie się przedłuża, chyba że odpowiednio wcześniej jej posiadacz postanowi zrezygnować (np. znajdując bardziej intratną dla niego ofertę). Ubezpieczenie może także wygasnąć, jeżeli wcześniej dany samochód posiadał OC wykupione przez poprzedniego właściciela lub gdy składki nie są w pełni opłacone.

OC, jak każde inne ubezpieczenie posiada wyłączenia, w których przypadku towarzystwo w ogóle nie wypłaci odszkodowania lub też wypłaci, ale potem wystąpi o zwrot kosztów – jak np. w przypadku szkody spowodowanej celowo lub pod wpływem alkoholu (bądź innych środków odurzających – dopalaczy, narkotyków itd.).

Ile kosztuje OC samochodu?

Koszt ubezpieczenia jest obliczany na podstawie różnych zmiennych. To, ile kosztuje OC samochodu, zależy od samego pojazdu (roku produkcji, marki, mocy silnika), właściciela pojazdu (wieku, doświadczenia w prowadzeniu samochodu, stanu cywilnego czy miejsca zamieszkania) oraz sposobu użytkowania pojazdu (np. tego, czy przechowujemy auto w garażu, czy raczej parkujemy je na ulicy). Różne towarzystwa ubezpieczeniowe oferują OC w pakiecie z AC oraz dodatkowo umożliwiają zakup świadczeń dodatkowych. Zakres polisy OC jest regulowany ustawą i jest taki sam dla każdego ubezpieczyciela, dlatego odpowiedź na pytanie “co to jest oc?” jest zawsze jednoznaczna. Natomiast dokładny zakres opcji dodatkowych znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – warto zapoznać się z nimi przed podpisaniem umowy.

Sprawdź ubezpieczenie OC w Avivie: https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-oc/