Stłuczka na parkingu - co zrobić

Stłuczka na parkingu - co zrobić

Stłuczki na parkingach zdarzają się bardzo często. Dochodzi do nich zazwyczaj w najmniej odpowiednim momencie, a usuwanie ich przykrych konsekwencji może trwać długo. Przyczyną stłuczki może być zaledwie chwila nieuwagi przy cofaniu i nadmierny pośpiech. Co powinieneś zrobić w tym wypadku? Przede wszystkim zachować spokój. Stłuczka na parkingu to nie koniec świata, ale dobrze wiedzieć, jak zachować się w takiej sytuacji.

Co zrobić, gdy dojdzie do stłuczki na parkingu?

Stłuczka na parkingu zwykle nie niesie ze sobą poważnych uszczerbków na zdrowiu, a to jest najważniejsze. Może być jednak przyczyną zarysowań lakieru, wgnieceń czy uszkodzonych reflektorów.

W razie stłuczki na parkingu oświadczenie jest jedną z tych kwestii, o których należy pamiętać. Jeśli uszkodzeniu uległy wyłącznie samochody i nie ma poszkodowanych osób, zgodnie z polskim prawem nie ma obowiązku wzywania policji. W przypadku drobnej stłuczki na parkingu najlepiej jest dojść do porozumienia ze sprawcą zdarzenia. Najlepszym rozwiązaniem sytuacji jest spisanie wspomnianego wyżej oświadczenia. Druk takiego oświadczenia o stłuczce na parkingu warto wozić zawsze w samochodzie. Jeśli jednak żaden z kierowców nie ma wydrukowanych wzorów, można spisać dokument ręcznie.

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu?

W treści spisywanego oświadczenia stłuczki na parkingu muszą znaleźć się szczegółowe informacje na temat obydwu stron zdarzenia. Poza danymi personalnymi, takimi jak imiona i nazwiska, numery PESEL, numery dowodów osobistych oraz adresy uczestników, niezbędne jest również spisanie danych samochodów i ich ubezpieczenia. Podobną formę powinno mieć oświadczenie zarysowania samochodu na parkingu.

stłuczka na parkingu

Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu musi zawierać kategorie i daty wydania prawa jazdy kierowców, informacje na temat marek i modeli samochodów oraz ich numery rejestracyjne. Musi także zawierać informacje na temat daty ważności polis ubezpieczeniowych, badań technicznych i nazw firm ubezpieczeniowych. Następnie należy spisać datę miejsce i godzinę zdarzenia oraz krótko je opisać.

Stłuczka na parkingu – oświadczenie

Wskazane jest również załączenie rysunku zaistniałej sytuacji. Sprawca stłuczki na parkingu ponadto powinien dołączyć przyznanie się do winy. Oświadczenie o stłuczce na parkingu powinno zostać sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i być własnoręcznie podpisane przez obu uczestników. W oświadczeniu dobrze również zawrzeć informacje, że żaden z uczestników w momencie zdarzenia nie znajdował się pod wpływem alkoholu. Takie oświadczenie można spisać zarówno podczas standardowej stłuczki, jak i w momencie zarysowania samochodu na parkingu.

Stłuczka na parkingu – co robić?

Dobrze jest od razu ustalić, kto ponosi winę, kiedy do stłuczki dojdzie przy cofaniu. Jeśli dopiero ruszasz z miejsca postojowego i przez przeoczenie nie zauważysz innego pojazdu poruszającego się już po parkingu – niestety to Ty ponosisz odpowiedzialność. Mimo braku złej woli, doszło do niezachowania wystarczającej ostrożności.

Nie ma więc sensu wypierać się błędu, tracąc jednocześnie dużo czasu i energii. Dużo lepszym rozwiązaniem jest szybkie spisanie oświadczenia o stłuczce przy cofaniu i powrót do dalszej jazdy.

źródło: https://www.naviexpert.pl/blog/stluczka-na-parkingu-jak-sie-zachowac/